ΒιοχημικόΔιαβητολογικόΜικροβιολογικόΚλινικόΑιματολογικόΆλλοα) Διμηνιαίο (6 Συμμετοχές, 12 δείγματα / έτος) 320,00 + 76,80 (ΦΠΑ)=396,80 €β) Μηνιαίο (12 Συμμετοχές, 24 δείγματα / έτος) 480,00 + 115,20 (ΦΠΑ)=595,20 €


Δεκαπενθήμερο (24 συμμετοχές, 24 δείγματα /έτος): 300,00+72,00 (ΦΠΑ)=372,00 €


Διμηνιαίο (6 συμμετοχές, 12 δείγματα /έτος): 340,00 + 81,60 (ΦΠΑ)=421,60 €


Διμηνιαίο (6 συμμετοχές, 12 δείγματα /έτος): 310,00 +74,40 (ΦΠΑ)=384,40 €


Διμηνιαίο (6 συμμετοχές, 12 δείγματα /έτος):290,00 + 69,60 (ΦΠΑ)=359,60 €


Διμηνιαίο (6 συμμετοχές, 12 δείγματα /έτος): 330,00 + 79,20 (ΦΠΑ)=409,20 €


Διμηνιαίο (6 συμμετοχές, 12 δείγματα /έτος):340,00 + 81,60 (ΦΠΑ) = 421,60 €


Διμηνιαίο (6 συμμετοχές, 12 δείγματα /έτος):350,00 + 84,00 (ΦΠΑ) = 434,00 €


Διμηνιαίο (6 συμμετοχές, 12 δείγματα /έτος): 330,00 + 79,20 (ΦΠΑ)=409,20 €


Διμηνιαίο (6 συμμετοχές, 12 δείγματα /έτος): 400,00 + 96,00 (ΦΠΑ)=496,00


Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου (6 αποστολές /έτος): 360,00 + 86,40 (ΦΠΑ) = 446,40 €


1η (3/2022)2η (6/2022)3η (9/2022)4η (12/2022)


1η (3/2022)2η (6/2022)3η (9/2022)4η (12/2022)


1η (3/2022)2η (6/2022)3η (9/2022)4η (12/2022)


1η (3/2022)2η (6/2022)3η (9/2022)4η (12/2022)


1η (3/2022)2η (6/2022)3η (9/2022)4η (12/2022)


1η (3/2022)2η (6/2022)3η (9/2022)4η (12/2022)


1η (3/2022)2η (6/2022)3η (9/2022)4η (12/2022)


Τριμηνιαίο (4 συμμετοχές, 20 δείγματα/έτος): 325,00+78,00 (ΦΠΑ)= 403,00 €Δεν ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα Βιταμίνης D


Διμηνιαίο μέσω διαδικτύου (6 αποστολές /έτος): 390,00 + 93,60 (ΦΠΑ) = 483,60 €